Македонија

Медицинското училиште СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп со нов влез

По повод патронот на градот празникот „Св. Никола“, СОУ „Ѓорче Петров“ се одлучи свечено да го одбележи настанот со нов влез. Инвестицијата чини милион и триста илјади денари, средстава обезбедени од Локалната самоурава. Со ова нова инвестиција СОУ „Ѓорче Петров“ доби нов современ лик.


To Top